Rudolf Steiner (1861-1925) był austriackim uczonym, filozofem i mistykiem, badaczem twórczości Goethego oraz autorem ezoterycznej filozofii, nazywanej przez niego samego antropozofią. Na przestrzeni swojego życia mieszkał głównie w Wiedniu i Berlinie, choć warto zauważyć, że przydarzył mu się też epizod „wrocławski” (w 1924 roku Steiner poprowadził w Kobierzycach pod Wrocławiem kurs zatytułowany „Podstawy wiedzy duchowej dla powodzenia w rolnictwie”).

Twórcze rozdarcie

Rudolf Steiner z wykształcenia był przyrodnikiem, z usposobienia zaś – filozofem i mistykiem. Obie te cechy ujawniają się bardzo wyraźnie w jego pracach, naznaczonych z jednej strony naukowością charakterystyczną dla umysłu ścisłego, z drugiej zaś – nieustannym postulowaniem pogłębiania przez czytelnika własnej wrażliwości i uczuciowości. Owo rozdarcie wydaje się w przypadku Steinera rysem wysoce jednostkowym, stanowiącym o jego autorskiej oryginalności.

Polski czytelnik ma obecnie szansę zaznajomić się z dwoma interesującymi pozycjami w dorobku Steinera: Wiedzą tajemną w zarysie (zobacz tutaj) oraz Duchowymi przewodnikami człowieka (zobacz tutaj). Zwłaszcza pierwsza z tych książek ujawnia napięcie tkwiące w sposobie myślenia jej autora. Mamy tu bowiem do czynienia z próbą zdefiniowania umysłu genialnego, który – według Steinera – powinien łączyć matematyczną precyzję myślenia z umiejętnością empatycznego podejścia do świata. Oczywiście, nie wszyscy ludzie zostali obdarzeni wybitną umysłowością – nie oznacza to jednak, że nie mogą rozwijać w sobie przymiotów intelektualnych, połączonych z wrażliwością.

Drugie wymienione wyżej dzieło Steinera, Duchowi przewodnicy człowieka, stanowi namysł nad światem bytów pozamaterialnych, występujących we wszystkich religiach. Autor stawia tutaj tezę, że człowiek jest najbardziej podatny na wpływ owych istot do ukończenia 3. roku życia. Ów pierwszy okres rozwojowy, idący później niemal całkowicie w niepamięć, posiada kluczowe znaczenie dla kształtowania się ludzkiej osobowości. Steiner stara się udowodnić, że istoty duchowe towarzyszą małemu dziecku przez cały czas, wpływając na jego naturę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *