Rudolf Steiner i jego spuścizna duchowa

Rudolf Steiner (1861-1925) był austriackim uczonym, filozofem i mistykiem, badaczem twórczości Goethego oraz autorem ezoterycznej filozofii, nazywanej przez niego samego antropozofią. Na przestrzeni swojego życia mieszkał głównie w Wiedniu i Berlinie, choć warto zauważyć, że przydarzył mu się też epizod „wrocławski” (w 1924 roku Steiner poprowadził w Kobierzycach pod Wrocławiem …